Test podpisovanja XML niza

Spodnji primer demonstrira digitalno podpisovanje XML dokumenta.

Predpogoji:

  • proXSign komponenta mora biti nameščena in pognana.
Testni XML niz
Podpisan XML