Podpisovanje PDF dokumenta preko BASE64 kodiranega niza

Spodnji primer demonstrira digitalno podpisovanje PDF dokumenta preko base64 kodiranega niza.

Predpogoji:

  • proXSign komponenta mora biti nameščena in pognana.
  • priskrbeti je potrebno vhodno datoteko kodirano kot base64 niz. Podprti formati PDF-jev so 1.3 in 1.7.
Vhodni PDF dokument (base64 kodiran niz)
Podpisan PDF (base64 kodiran niz)