SETCCE proXSign® komponenta za LINUX

Različica:

Seznam podprtih distribucij se nahaja TUKAJ

OPOZORILO: Pred namestitvijo/zagonom komponente zaprite Mozilla Firefox brskalnik. S tem omogočite, da se SETCCE digitalno potrdilo uspešno namesti in stopi v veljavo, sicer vam komponenta ne bo delovala.

Za namestitev je potrebno imeti skrbniške (root, sudo) pravice. V konzoli, glede na izbrano distribucijo, izvedemo naslednje ukaze:

Nadgradnja GPG ključa za Ubuntu in Debian, če imate pred namestitvijo komponente proXSign že nameščeno starejšo verzijo
wget -O- https://proxsign.setcce.si/proxsign/repo/xUbuntu_22.04/Release.key | sudo apt-key add -

ali

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 6088DD5E0FD524F0

Ubuntu 22.10 (amd64)
sudo wget https://proxsign.setcce.si/proxsign/repo/xUbuntu_22.10/proxsign.list -O /etc/apt/sources.list.d/proxsign.list
wget -O- https://proxsign.setcce.si/proxsign/repo/xUbuntu_22.10/Release.key | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install proxsign

Ubuntu 22.04 (amd64)
sudo wget https://proxsign.setcce.si/proxsign/repo/xUbuntu_22.04/proxsign.list -O /etc/apt/sources.list.d/proxsign.list
wget -O- https://proxsign.setcce.si/proxsign/repo/xUbuntu_22.04/Release.key | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install proxsign

Fedora 37 (x86_64), Fedora 36 (x86_64)
sudo dnf config-manager --add-repo https://proxsign.setcce.si/proxsign/repo/proxsign-fedora.repo
sudo dnf install proxsign

Neuradno podprte distribucije

Neuradno podprte distribucije (komponenta je na voljo, a ni testirana in zanjo ne nudimo podpore)


Ubuntu 20.04 (amd64)
sudo wget https://proxsign.setcce.si/proxsign/repo/xUbuntu_20.04/proxsign.list -O /etc/apt/sources.list.d/proxsign.list
wget -O- https://proxsign.setcce.si/proxsign/repo/xUbuntu_20.04/Release.key | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install proxsign

Ubuntu 18.04 LTS (amd64)
sudo wget https://proxsign.setcce.si/proxsign/repo/xUbuntu_18.04/proxsign.list -O /etc/apt/sources.list.d/proxsign.list
wget -O- https://proxsign.setcce.si/proxsign/repo/xUbuntu_18.04/Release.key | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install proxsign

Debian 11
sudo wget https://proxsign.setcce.si/proxsign/repo/Debian_11/proxsign.list -O /etc/apt/sources.list.d/proxsign.list
wget -O- https://proxsign.setcce.si/proxsign/repo/Debian_11/Release.key | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install proxsign

Debian 10
sudo wget https://proxsign.setcce.si/proxsign/repo/Debian_10/proxsign.list -O /etc/apt/sources.list.d/proxsign.list
wget -O- https://proxsign.setcce.si/proxsign/repo/Debian_10/Release.key | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install proxsign

openSUSE Leap 15.4, openSUSE Leap 15.3
sudo zypper addrepo https://proxsign.setcce.si/proxsign/repo/proxsign-suse.repo
sudo zypper refresh
sudo zypper install proxsign