SETCCE proXSign® Digitalno potrdilo

Vsak uporabnik na sistemu ima svoje SETCCE proXSign digitalno potrdilo, ki se zgradi dinamično, ob zagonu komponente. To digitalno potrdilo je enolično, z enoličnim prstnim odtisom (thumbprint) in služi za komunikacijo med brskalnikom in proXSign komponento.

Po uspešni namestitvi komponente, se ob prvem zagonu le-te pojavita spodnji opozorili, ki ju morate potrditi. S tem zagotovite, da se proXSign digitalno potrdilo uspešno namesti v vašo WIN shrambo digitalnih potrdil oz. v Keychain na macOS in posledično zagotovite tudi delovanje komponente. Digitalno potrdilo se namesti med »Zaupanja vredni overitelji korenskih potrdil/Trusted Root Certification Authorities«. Če tega ne storite, komponenta ne deluje (spletna aplikacija je ne zazna). Če se komponento ugasne in se ponovno zažene, se cikel z vpisom digitalnega potrdila ponovi.

Potrditev je ob prvem zagonu komponente potrebna v vseh uporabniških profilih.

Information popup regarding the installation of SETCCE certificate

V primeru, ko je na sistemu predhodno že nameščeno SETCCE digitalno potrdilo, je potrebno potrditi izbris le-tega s klikom na gumb "Yes" v spodnjem obvestilu:

Warning about old certificate removal

Warning about new certificate installation

SETCCE proXSign digitalno potrdilo je veljavno 1 leto od prve namestitve proXSign komponente, nato se samodejno obnovi. Postopek obnove je sledeč: Komponenta 10 dni pred potekom digitalnega potrdila to zazna in uporabniku javi, da bo le-to preteklo in ga vpraša, če namesti novega. Uporabnik mora namestitev potrditi.

Če ste v dvomih, da gre za SETCCE proXSign digitalno potrdilo, lahko primerjate prstni odtis (thumbprint) v Windows shrambi s prstnim odtisom digitalnega potrdila, ki se nahaja na %AppData%\SETCCE\proXSign\PlugoutRoot.crt.

Prstni odtis (thumbprint) digitalnega potrdila, ki se nahaja na %AppData%\SETCCE\proXSign\PlugoutRoot.crt:

New certificate thumbprint

Prstni odtis (thumbprint) digitalnega potrdila, ki se nahaja v Windows shrambi:

Internet Options certificate list

SETCCE proXSign certificate location

Installed certificate thumbprint